Wdrażanie narzędzi do komunikacji

Wdrażanie narzędzi do komunikacji

Nie jesteśmy producentem narzędzi do komunikacji, jednak wiemy, że sam dostęp do narzędzia to za mało, by można było je z pełnym zadowoleniem wykorzystywać w codziennej pracy ze studentami.

Microsoft Teams, Zoom czy inne wykorzystywane programy wymagają odpowiedniego wdrożenia i zaadaptowania w środowisku uczelni wyższej.

Nasze usługi bazują na doświadczeniach we wdrażaniu takowych narzędzi w szkołach wyższych, szkołach podstawowych, średnich, policealnych oraz specjalnych, firmach prywatnych oraz sektorze publicznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsultacje z zakresu bezpiecznej pracy, cyberbezpieczeństwa, edukacji zdalnej i wykorzystywania dostosowanych do niej narzędzi

Pełna architektura rozwiązania wraz przygotowaniem kompletu dokumentacji powdrożeniowej i szkoleniowej

Kompleksową usługa Solution Assessment – Cyber Security polegająca na identyfikacji słabych ogniw oraz wykrywaniu ryzyk na podstawie przygotowanych pytań oraz analizy kont

Audyt potrzeb uczelni pod kątem wykorzystania innych narzędzi do zdalnej edukacji