Sala wykładowa hybrydowa

Rozwiązania dla edukacji od A+V

Obecnie jednym z największych wyzwań w edukacji jest umożliwienie wykładowcom bezproblemowego korzystania z zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Innymi słowy: wykładowca powinien poświęcać jak najmniej uwagi obsłudze urządzeń, a jak najwięcej studentom.

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych na grunt edukacji to długotrwały proces, dlatego firma A+V bazuje na gotowych, sprawdzonych standardach i współpracy z najlepszymi dostawcami. Dzięki temu powstaje solidna baza pod twórczą pracę ze studentami.

A+V dostarcza uczelniom wyższym rozwiązania dostosowane do ich realnych potrzeb. Doświadczeni projektanci i integratorzy systemów audiowizualnych wyposażają sale w niezbędne narzędzia do prowadzenia zająć w sposób, który będzie podnosił kompetencje cyfrowe studentów. Firma dostarcza kompletne i zaawansowane rozwiązania, które są proste i intuicyjne w obsłudze – służą przede wszystkim studentom i wykładowcom.

Jednym z przykładów funkcjonalnego rozwiązania wizualnego są sale wykładowe hybrydowe, które umożliwiają integrację zdalnego i stacjonarnego systemu nauczania.

Sala wykładowa hybrydowa zapewnia możliwość prowadzenia wykładów w 3 trybach: tradycyjnym, hybrydowym i zdalnym.

Dedykowany sposób wykorzystania sali:

 • Wykład hybrydowy, gdy prowadzący i część studentów przebywa w sali, a część uczestniczy w wykładzie zdalnie.
 • Wykład zdalny, gdy jedynie prowadzący przebywa w sali, a wszyscy studenci łączą się zdalnie z domów.

Funkcjonalności:

 • Prowadzący nie musi posiadać komputera z aplikacją do wideokonferencji. Rozpoczyna zajęcia za pomocą jednego kliknięcia, po czym automatycznie uruchamia się cały system audiowizualny sali oraz system transmisji wideo.
 • Plany zajęć wszystkich studentów wpisane są w kalendarz Microsoft Teams. Studenci korzystający ze zdalnego nauczania widzą swoje zajęcia w aplikacji, z kolei wykładowca ma wgląd w harmonogram zajęć, jakie odbywają się w danej sali na panelu wbudowanym w katedrę.
 • Sala wyposażona jest w wysokiej jakości projektor z laserowym źródłem światła, umieszczony pod sufitem. Projektor rzuca obraz na dopasowany rozmiarem do wielkości sali, elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny. Ekran automatycznie rozwija się po uruchomieniu projektora oraz zwija po jego wyłączeniu.
 • Pod sufitem, na ruchomej głowicy uchylno-obrotowej umieszczona jest kamera skierowana na prowadzącego oraz na ekran. Prowadzący ma do dyspozycji duży monitor podglądowy zawieszony na ścianie, wyświetlający mozaikę obrazów z kamer studentów zdalnych. Dzięki temu prowadzący widzi jednocześnie osoby przebywające na sali, jak i te uczące się w domu.
 • Przechwytywanie głosu prowadzącego odbywa się przy wykorzystaniu sufitowej matrycy mikrofonowej. Zapewnia ona szeroki obszar działania z funkcją eliminacji niepożądanych hałasów. Dzięki temu wykładowca może swobodnie się poruszać i być dobrze słyszalny przez studentów bez konieczności użycia mikrofonu bezprzewodowego.
 • Obok ekranu projekcyjnego, na którym wyświetlana jest prezentacja wykładowcy, umieszczony jest dodatkowy monitor na wózku mobilnym, który służy prowadzącemu np. do nanoszenia notatek na prezentację.
 • Prowadzący kończy wykład naciskając jeden przycisk na panelu dotykowym. System oraz wszystkie urządzenia automatycznie się wyłączają. Wykład może zostać zarejestrowany, udostępniony i odtworzony w przyszłości jako materiał e-learningowy.

Wyposażenie:

 • projektor laserowy na uchwycie sufitowym,
 • ekran projekcyjny, elektrycznie rozwijany,
 • monitor podglądowy na uchwycie ściennym,
 • monitor dodatkowy na wózku mobilnym,
 • zestaw wideokonferencyjny z licencją Microsoft Teams Rooms i panelem
  dotykowym,
 • kamera PTZ zamontowana pod sufitem, skierowana na prowadzącego,
 • głośniki ścienne i sufitowe,
 • sufitowa matryca mikrofonowa,
 • wzmacniacz wielokanałowy audio,
 • procesor DSP,
 • przełącznik sieciowy systemu sterowania,
 • jednostka sterująca,
 • przyłącze stołowe zawierające: przewód HDMI, USB oraz gniazdo zasilające,
 • okablowanie i akcesoria montażowe.
Chcesz poznać ofertę?