Zarządzanie dostepem do komputerów

CloudLabs Light

Czym jest CloudLabs Light?

CloudLabs Light to system wspomagający zarządzanie dostępem do komputerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows w oparciu o usługę katalogową Active Directory oraz funkcję bramy zdalnego pulpitu Remote Desktop Gateway firmy Microsoft. Komputery mogą być fizycznymi stacjami roboczymi, serwerami bądź maszynami wirtualnymi. System pozwoli na zdalne oraz zautomatyzowane nadawania i odbieranie użytkownikom uprawnień do logowania do komputerów.

Chcesz zobaczyć jak działa CloudLabs Light?

Zarządzanie dostępem do komputerów różnych typów: fizycznych stacji roboczych, maszyn wirtualnych, serwerów z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 10 lub nowszy oraz Windows Server 2016 lub nowszy

Zarządzanie dostępem użytkowników do komputerów w ramach jednej domeny

Wskazanie istniejących w usłudze Active Directory grup komputerów do zarządzania

Wskazanie istniejących w usłudze Active Directory grup użytkowników do zarządzania

Nadawanie/ odbieranie dostępu wskazanej grupie użytkowników do komputerów we wskazanej grupie komputerów

Zdalne wylogowanie wszystkich użytkowników ze wszystkich komputerów we wskazanej grupie komputerów

Automatycznie wylogowanie wszystkich użytkowników, którym odebrano dostęp do wskazanej grupy komputerów

Możliwość konfiguracji pojedynczego logowania (SSO) z systemem zarządzania tożsamością obsługującym protokół OpenID Connect