Egzaminy Online

CloudExams

Czym jest CloudExams?

Platforma CloudExam to narzędzie do przeprowadzania egzaminów online. Narzędzie to zbudowane jest w oparciu o nasze wieloletnie doświadczeniu w obszarze edukacji.

CloudExam jest kompatybilny i gotowy do pracy z innymi naszymi narzędziami, w tym systemem dziekanatowym, co sprawia że zachowuje ramy koncepcji elastycznego produktu.

Chcesz zobaczyć jak działa CloudExams?

Bezpieczne środowisko

Jest to innowacyjna funkcja zabezpieczająca wiarygodność wyników, która po uruchomieniu egzaminu blokuje możliwość przejścia do, bądź uruchomienia innego programu niż ten, w którym odbywa się sesja.

Czas trwania egzaminu

W zależności od indywidualnych potrzeb jest zawarta opcja dowolnego określania ram czasowych dla danej sesji.

Bazy pytań i arkuszy egzaminacyjnych

CloudExam posiada zintegrowaną przestrzeń na przechowywanie własnych baz pytań, a także całych arkuszy egzaminacyjnych. Ponadto dzięki tej opcji można dowolnie łączyć różne bazy pytań w jeden cały arkusz

Przygotowanie egzaminów do wydruku

Każdy stworzony arkusz egzaminacyjny ma opcję eksportu do formatu pdf gotowego do wydruku, w razie przeprowadzania papierowej wersji.

Zarządzanie grupami

Wspomagająca funkcja do sprawnego poruszania się między grupami, definiowania ich, zarządzania nimi oraz tworzenia zgodnie z potrzebami

Przeglądanie egzaminu

Ta funkcja pozwala na przejrzenie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu i weryfikację odpowiedzi np. w celu zobaczenia popełnionych błędów.

Natychmiastowy wynik

Udostępnianie egzaminowanemu feedback’u odnośnie rezultatu oraz popełnionych błędów

Certyfikat

Prócz udostępnienia wyników, można określić przyznanie indywidualnego certyfikatu po pozytywnym zakończeniu egzaminu

Uczelnie korzystające z CloudExams

Integracja z innymi rozwiązaniami CloudTeam

Wysoki potencjał integracji to bardzo istotny wskaźnik przy wyborze narzędzi polepszających standard pracy. W przypadku CloudExam integracji można dokonać z innymi produktami CloudTeam takimi jak:

CloudLabs
Wirtualne laboratoria
CloudCode
Platforma do nauki programowania
University OnDemand
Wykłady i ćwiczenia OnDemand
Integracja z systemami dziekanatowymi