Hakatony Chmurowe

CloudHackathon

Czym jest CloudHackathon?

CloudHackathon jest narzędziem do praktycznego zdobywania i weryfikowania wiedzy studentów. Platforma ta umożliwia zdobywanie wiedzy w obszarze technologii Cloud poprzez pracę zespołową w środowiskach chmurowych trzech największych dostawców – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

CloudHackathon to zaplanowane wydarzenie, trwające najczęściej od 2 do 8 godzin, a rywalizacja odbywa się między zespołami złożonymi najczęściej od 2 do 4 osób. Uczestnicy pracują na tymczasowych środowiskach tworzonych oraz usuwanych na potrzeby realizacji wyzwań oraz na konsoli dostawcy (Azure/AWS/GCP). Całe wydarzenie nadzorowane jest przez moderatora, pełniącego funkcję mentora, który nadzoruje wydarzenie i pomaga zespołom w ewentualnych problemach z wyzwaniami dostępnymi w katalogu wyzwań lub tych zdefiniowanych przez administratora w zależności od indywidualnych potrzeb, co daje nieograniczoną liczbę hakatonów.

Chcesz zobaczyć jak działa CloudHackathon?

Wyzwania

Produkt oferuje szeroki zasób katalogu gotowych scenariuszy oraz możliwość dowolnego definiowania zagadnienia wyzwania i jego środowiska np. na potrzeby specyficznego przedmiotu lub wdrożenia

Tematyka hakatonów

Nieograniczona tematyka hakatonów m.in. bezpieczeństwo, CI/CD, analiza danych, konfiguracja sieci, własne szablony pod wdrożenie

Scenariusze multicloud

Hakatony mogą obejmować obszary wykorzystujące obszary multicloud (np. połączenie aplikacji uruchomionej w AWS z usługą GCP itp.)

Chmury AWS, Azure i GCP

Weryfikacja umiejętności operacyjnych studentów w praktyce obszarze trzech największych dostawców chmury publicznej: Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform.

Moderator

Możliwość monitorowania wydarzenia w czasie rzeczywistym przez moderatora – wgląd i kontrola postępów zespołów oraz ewentualna pomoc w zadaniach.

Podpowiedzi w zadaniach

Podczas wydarzenia zespoły mają możliwość skorzystania z podpowiedzi o trzech poziomach szczegółowości opisu (ostatni będącym praktycznie instrukcją wykonania zadania). Korzystanie z podpowiedzi zmniejsza liczbę uzyskanych punktów.

Live Leaderboard

Możliwość monitorowania postępów oraz skuteczności na tle innych zespołów w czasie rzeczywistym.