Integracja systemów uczelnianych

Integracja systemów uczelnianych

Oferując produkty i usługi wspomagające nauczanie, zauważyliśmy, że każde kolejne rozwiązanie niesie ze sobą wiele zagrożeń związanych z namnażaniem narzędzi i brakiem integracji z istniejącymi platformami bądź bytami informatycznymi. Zarządzanie uczelnią to skomplikowany proces, który wymaga integracji oraz utrzymania wielu systemów informatycznych. W przeciągu ostatnich lat zdobyliśmy wiedzę, kompetencje i doświadczenie przy realizacji dużych projektów IT w szkołach wyższych, instytucjach publicznych oraz biznesie. Dzięki temu zapewniamy profesjonalne rozwiązania informatyczne we wszystkich obszarach działania uczelni.

W skład oferowanych przez nas rozwiązań wchodzą takie elementy jak:

 • inwentaryzacja istniejących systemów mających brać udział w procesie integracji;
 • określenie oczekiwanych obszarów do wymiany danych;
 • wybór narzędzia integrującego;
 • zaprojektowanie struktury integrowanych danych z podziałem na „przed” i „po”;
 • wykonanie integracji;
 • dokumentacja zmian;
 • projektowanie i implementowanie bezpieczeństwa zintegrowanych środowisk;
 • projektowanie transferu wiedzy zespołów wdrożeniowych do pracowników instytucji edukacyjnych.

Do tej pory możemy pochwalić się następującymi przykładami integracji:

 • e-usługi – zarówno oferowane przez naszą firmę, jak i istniejące na uczelni lub będące w planach zakupowych
 • ujednolicenie systemu uwierzytelniania studentów i pracowników uczelni
 • integracja wirtualnych laboratoriów z istniejącymi systemami e-learningowymi
 • integracja systemu egzaminowania z platformą USOS
 • implementacja szyn integracyjnych komercyjnych i robionych na zamówienie klienta
 • integracja centrum stymulacji procesów biznesowych z istniejącymi systemami dziedzinowymi na uczelni, takimi jak ERP czy USOS
 • migracje aplikacji do chmur obliczeniowych
Chcesz poznać naszą ofertę?