Wirtualne Laboratoria

CloudLabs

Czym jest CloudLabs?

CloudLabs to platforma do przydzielania studentom środowisk komputerowych. Studenci po otrzymaniu maila z linkiem do środowiska mogą pracować na nim z każdego miejsca i o każdej porze. Nie są przy tym ograniczeni parametrami technicznymi posiadanego komputera, gdyż wszystkie operacje wykonywane są na serwerach centralnych, w chmurze uczelnianej lub publicznej.

Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia procesu przygotowywania pracowni komputerowych w placówkach oświatowych oraz optymalizacji kosztów IT. Kadra dydaktyczna i studenci mają dostęp do zadań w specjalnie przygotowanym wirtualnym środowisku, co zarówno przyspiesza proces nauki, jak i umożliwia zdobycie doświadczenia praktycznego. Rozwiązanie wykorzystywane jest w kilku europejskich państwach, między innymi na kilkunastu uczelniach w Polsce. Zostało ono zakwalifikowane jako jedno z trzech globalnych rozwiązań wykorzystywanych w celu dystrybucji środowisk szkoleniowych.

W 2020 roku uzyskało rekomendację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Chcesz zobaczyć jak działa CloudLabs?

Oszczędnośći na infrastrukturze IT

Nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt na salach wykładowych – potrzebna do uruchomienia jest jedynie przeglądarka i dostęp do internetu;

Oszczędności kadrowe

Uczelnie nie muszą angażować działów IT do procesu przygotowywania pracowni komputerowych.

Dostępność zasobów

Możliwość udostępnienia zasobów, włącznie z oprogramowaniem używanym na zajęciach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – nawet w przypadku pandemii lub innych czynników losowych

Uczelnie korzystające z CloudLabs

Integracja z innymi rozwiązaniami CloudTeam

Wysoki potencjał integracji to bardzo istotny wskaźnik przy wyborze narzędzi polepszających standard pracy. W przypadku CloudLabs integracji można dokonać z innymi produktami CloudTeam takimi jak:

CloudExams
Egzaminy online
CloudCode
Platforma do nauki programowania
University OnDemand
Wykłady i ćwiczenia OnDemand
Integracja z systemami dziekanatowymi