Archiwum wydarzeń CloudTeam

18 kwietnia 2024

Czy jesteśmy gotowi na Mikropoświadczenia?

Bezpłatna konferencja, która pozwoli wzbogacić wiedzę uczelni na temat mikropoświadczeń – od definicji i wymagań po zastosowanie i wdrożenia.

marzec – maj 2024

Cykl Szkoleń EdTech

Szkolenia w wielu polskich miastach, których tematyka obejmuje zagadnienia mikropoświadczeń oraz podstaw korzystania z narzedzi AI.

19 czerwca 2023

Uczelnia Przyszłości – Wyzwania i Innowacje

Konferencja skierowana jest do władz uczelni, kierowników działów IT oraz osób odpowiedzialnych za projekty uczelniane. Spotkanie będzie podzielone na część technologiczną, zarządczą oraz informatyczną. Zaplanowaliśmy bogatą mieszankę tematów. Podczas konferencji poruszyzmy następujące kwestie: Nowa perspektywa Funduszy Unijnych, Transformacja Cyfrowa uczelni, Współpraca uczelni z zagranicą, Cyberbezpieczeństwo uczelni i studentów, Chmura obliczeniowa, Rozwiązania informatyczne wspierające pracę uczelni, Współpraca uczelni z biznesem, Komercjalizacja badań.

8-9 listopada 2022

Ogólnopolska Konferencja dla Szkół Wyższych

Podczas konferencji zaplanowaliśmy bogatą mieszankę tematów zarządczych związanych z uczelnią z jednym z fundamentów działania uczelni, czyli sprawami związanymi z informatyzacją.

24-25 marca 2022

Konferencja e-Uczelnia e-Studenci e-Wykładowcy

Czas zmian w edukacji, pandemii oraz ogólnej sytuacji na rynku akademickim skłonił nas do przygotowania odświeżonej agendy tegorocznej konferencji, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.03.2022 w hotelu Herbarium.