Nauka wspomagana przez AI

CloudMentor

Czym jest CloudMentor?

CloudMentor, korzystając z zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, stanowi dedykowaną platformę mikronauki dla szkół wyższych, obsługującą wszystkie kierunki nauki, z naciskiem na ciągły mentoring ze wsparciem AI.

Studenci mają dostęp do platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co umożliwia im korzystanie z niej w dowolnym miejscu i czasie. Platforma nie skupia się wyłącznie na ocenach. Oferuje wsparcie 24/7 przez cały czas edukacji oraz testy w dwóch formatach: głosowym oraz klasycznym teście jednokrotnego wyboru, które są automatycznie oceniane przez AI. Dzięki inteligentnym analizom, CloudMentor identyfikuje i niweluje braki w umiejętnościach studentów, dostarczając błyskawiczne, spersonalizowane informacje zwrotne.

Wykładowcy mają możliwość integrowania wielu kursów oraz dodawania własnych materiałów dydaktycznych. Kluczowym atutem platformy jest jej zaawansowane wsparcie mentoringowe z wykorzystaniem AI, zapewniając, że studenci otrzymują nie tylko oceny, ale również nieustanną opiekę i wsparcie w trakcie nauki.

Nauka ze wsparciem AI

Dedykowana platforma mikronauki dla szkół wyższych, obsługująca wszystkie kierunki nauki z wsparciem AI.

Aplikacja mobilna

Dostęp do platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Egzaminy oceniane przez AI

Platforma oferuje wsparcie 24/7 przez cały czas edukacji oraz testy w dwóch formatach: głosowym oraz klasycznym teście jednokrotnego wyboru, które są automatycznie oceniane przez AI

Uzupełnianie braków studentów

CloudMentor identyfikuje i niweluje braki w umiejętnościach studentów, dostarczając błyskawiczne, spersonalizowane informacje zwrotne.

Dodawanie własnych materiałów

Wykładowcy mają możliwość integrowania wielu kursów oraz dodawania własnych materiałów dydaktycznych.

Wsparcie w nauce

Zaawansowane wsparcie mentoringowe z wykorzystaniem AI, zapewniając, że studenci otrzymują nie tylko oceny, ale również nieustanną opiekę i wsparcie w trakcie nauki.