Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne

Program eliminacji barier w dostępie do edukacji wyższej

Celem konkursu jest eliminacja przeszkód w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzanie nowych technologii, narzędzi dydaktycznych, zmian architektonicznych oraz szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie komunikacji edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnościami.

Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line, możliwość załatwienia spraw studenckich przez internet).

Nasze produkty wspierające dostępnośc na uczelniach

CloudLabs

Platforma do przydzielania studentom środowisk komputerowych.

CloudLabs Light

Platforma do przydzielania studentom środowisk komputerowych.

CloudExams

Platforma do przeprowadzania egzaminów online.

CloudMentor

Dedykowana platforma mikronauki dla szkół wyższych, obsługująca wszystkie kierunki nauki ze wsparciem AI.

CloudCode

Interaktywna platforma do nauki programowania oraz weryfikacji umiejętności programistycznych.

University OnDemand

Narzędzie do gromadzenia zasobów wiedzy oraz śledzenia postępów studentów w jej zdobywaniu.

CloudHackathon

Narzędzie do praktycznego zdobywania i weryfikowania wiedzy studentów w obszarze technologii Cloud poprzez pracę zespołową w środowiskach chmurowych.

Szkolenia

CloudTeam jest jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych IT w Polsce specjalizującym się w Cloud Computingu.

Podsumowanie