Ogólnopolska Konferencja

dla Szkół Wyższych
8 - 9 listopada 2022, Sopot

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na nasze wydarzenie, które tym razem odwiedzi polskie morze, urokliwe miasto Sopot. Mam nadzieję, że zawartość merytoryczna i gościnne progi Hotelu Sopot**** sprawią, iż będą Państwo zadowoleni z przeznaczenia aż dwóch dni na nasze spotkanie.

Konferencja rozpocznie się w dniu 8.11 i potrwa do dnia 9.11 włącznie. Pierwszego dnia zaplanowaliśmy bogatą mieszankę tematów zarządczych związanych z uczelnią z jednym z fundamentów działania uczelni, czyli sprawami związanymi z informatyzacją. Drugiego dnia zaplanowany jest czas na indywidualne rozmowy ze specjalistami z dziedzin. Ubiegła konferencja nauczyła nas, że właśnie tej formy najbardziej oczekujecie.

Do Państwa dyspozycji będzie szereg wariantów począwszy na wariancie z jednym noclegiem, poprzez wariant z dwoma noclegami i skończywszy na możliwości otrzymania wszelkich materiałów na nośniku elektronicznym.

Konferencja skierowana jest do władz uczelni, kierowników działów IT oraz osób odpowiedzialnych za projekty uczelniane. Spotkanie będzie podzielone na cześć technologiczną, zarządczą oraz informatyczną.

Dotychczasowe zaproponowane przez Państwa i przez nas tematy to :

  • Pozyskiwanie funduszy przez uczelnie (nie tylko fundusze unijne)
  • Ocena jakości kadry dydaktycznej (nie tylko naukowej)
  • Podpis elektroniczny (różne warianty, wady i zalety)
  • Składowe cyfrowej transformacji uczelni
  • E-learning -składowe i różnice pomiędzy różnymi formami takiego nauczania
  • Współpraca uczelni z zagranicą
  • Cyberbezpieczeństwo uczelni i studentów
  • Chmura obliczeniowa wykład biznesowy oraz rozszerzony technologiczny
  • Rozwiązania informatyczne wspierające pracę uczelni – wykłady partnerów

Organizatorem spotkania jest firma CloudTeam Sp. z o.o. współpracująca i oferująca rozwiązania dla szkolnictwa wyższego. Do współpracy przy tym wydarzeniu zaprosiliśmy grono akademickich ekspertów z uczelni z całej polski, którzy postanowili wzbogacić konferencję wystąpieniami merytorycznymi.

Termin i miejsce spotkania:
8 – 9 listopada 2022
Hotel Sopot****
ul. J.J. Haffnera 88, Sopot
Zobacz na mapie
Dostępne pakiety:
Pakiet 1 – 249 PLN brutto
Pakiet zawiera: nocleg, obiad, kolacja, śniadanie, dostęp do wszystkich prelekcji i atrakcji hotelowych.
Pakiet 2 – 748 zł brutto
Pakiet zawiera: nocleg, obiad, kolacja, śniadanie, dostęp do wszystkich prelekcji i atrakcji hotelowych, nośnik materiałów konferencyjnych w formie cyfrowej.
Pakiet 3 – 498 zł brutto
Pakiet zawiera: 2 noclegi, 2 kolacje, obiad, dwa śniadania, dostęp do wszystkich prelekcji i atrakcji hotelowych.
Pakiet 4 – 1098 zł brutto
Pakiet zawiera: 2 noclegi, 2 kolacje, obiad, dwa śniadania, dostęp do wszystkich prelekcji i atrakcji hotelowych, nośnik materiałów konferencyjnych w formie cyfrowej.
Pakiet bez noclegu
Pakiet zawiera: obiad, kolacja, dostęp do wszystkich prelekcji.
8 – 9 listopada 2022
Hotel Sopot ****
Koszt: 249 – 1098 zł

Prelegenci

Marine Rabeyrin

Lenovo

Anticipating key IT trends for Education across Europe

The pandemic has underlined that we were facing common challenges across Europe regarding the digitalization of our Education system: level of equipment, of infrastructure, security and safety challenges, teachers ICT competencies, … Moving forward, we will keep observing common trends and challenges that we all need to anticipate and get ready to address. Hybrid learning, IT support resources, sustainability, expectation for new learning approaches to name a few. Let’s talk about it!

Justyna Orłowska

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej

Nowe projekty IT realizowane przez MEiN dedykowane dla sektora szkolnictwa wyższego

Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce. Wyróżniona Nagrodą “Cyfrowy Orzeł” Związku Cyfrowa Polska, Nagrodą “Orzeł Innowacji” przyznawanej przez “Rzeczpospolitą” i znalazła się w rankingu 30 przed 30” Forbes 2020r.

dr Sabina Ratajczak

Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji, Akademia WSB

Cyfrowa AWSB – dobre praktyki i wyzwania na przykładzie Akademii WSB

Cyfrowa transformacja, tak jak dla wielu organizacji, jest także jednym z wyzwań strategicznych dla Akademii WSB. W przypadku uczelni przenoszenie procesów analogowych do świata cyfrowego dotyczy zarówno działalności dydaktycznej, naukowej jak i administracyjnej. W trakcie wystąpienia zaprezentuję przykłady działań cyfryzacji dydaktyki oraz procesów administracyjnych zrealizowanych w Akademii WSB w ciągu ostatnich 2 lat, pokazując dobre praktyki w tym względzie jak i wyzwania.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Profesor SGH, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Lidia Tomaszewska

Kierownik Działu Obsługi Projektów, SGH. Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Kluczowy, czy afektywny? Dziekanat jako interesariusz w procesie cyfryzacji obsługi toku studiów

Cyfryzacja uczelni jest niewątpliwie tematem ważnym i modnym – zazwyczaj chwalimy się tym, że wprowadzamy nowy, lepszy system teleinformatyczny, a nie tym, że zgromadziliśmy kolejne tony papierowych akt. Na uczelniach proces ten oznacza nie tylko zmianę technologiczną, ale i organizacyjną, ta zaś wiąże się ze sposobem pracy użytkowników końcowych wprowadzanych rozwiązań informatycznych – jednej z istotnych grup interesariuszy wewnętrznych. W zależności od sposobu zaangażowania w cyfryzację stają się oni interesariuszem kluczowym albo interesariuszem afektywnym tego przedsięwzięcia, co z kolei przekłada się nie tylko na jakość obsługi studenta, ale i na sukces wdrożeniowy (albo jego brak). Nasze wystąpienie oprzemy na kilkuletnich badaniach własnych oraz doświadczeniu zdobytym w ramach Forum Dziekanatów.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Blaski i cienie cyfrowej transformacji

Korzyści, jakie technologia cyfrowa wnosi w sektor edukacji są oczywiste – ale czy na pewno? Czy myśląc o transformacji cyfrowej widzimy jej całościowy, wielowymiarowy potencjał? Z drugiej strony, czy dostrzegamy „swoistą ciemną stronę” owej cyfrowej zmiany wyrażoną w negatywnych konsekwencjach dla uczelni. Warto – myśląc o cyfrowej transformacji uczelni – z wyprzedzeniem dostrzec skutki zanurzenia się w owej wirtualnej przestrzeni.

mgr. inż. Dariusz Wronikowski

Dyrektor IT Akademia Leona Koźmińskiego
Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Podpis elektroniczny oraz podpis kwalifikowany – dostępne rozwiązania i na co zwrócić uwagę podczas wdrożenia

Usługa podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego bardzo szybko rozwinęła się w Polsce głównie pod wpływem pandemii, ale czy wszystkie usługi zapewnią nam funkcjonalność, którą oczekują użytkownicy? Czy wszystkie projektowane usługi będą miały wpływ na przyspieszenie procesów czy raczej użytkownicy chętnie wrócą do starych procesów oraz podpisu tradycyjnego? Podzielimy się własnymi doświadczeniami oraz przejdziemy przez dostępne na rynku kluczowe narzędzia do szybkiego tworzenia procesów związanych z podpisem elektronicznym.

dr inż Włodzimierz Dąbrowski

Profesor PW

Jak zmierzyć jakość nauczania na uczelni wyższej

Ocena pracy pracownika uczelni wyższej jest ważnym elementem zarządzania uczelnią. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są od dawna oceniani za wyniki pracy naukowej a zasady tej oceny oparte są na systemie punktowym za publikacje. Jak jednak oceniać pracę pracownika w obszarze dydaktyki? Jakie kryteria oceny przyjąć, jakie metryki zastosować, aby ocena ta dawała określone korzyści, poprawiała jakość kształcenia na uczelni czy była przydatna przy akredytacji PKA? W referacie zostaną postawione te pytania i przedstawiona próba odpowiedzi na kilka z nich.

Dr inż. Adrian Kapczyński

Politechnika Śląska

Nie, nie jesteś z* – rzecz o mirażu cyberbezpieczeństwa

W trakcie wystąpienia przyjrzymy się trzem pesymistycznym scenariuszom przyszłości, w której materializuje się wybrane zagrożenie: atak wymuszający okup, wyciek danych osobowych oraz nieuprawniony dostęp do danych w związku z realizacją pracy zdalnej.

Kamil Wołczyński

Kierownik Techniczno-Handlowy w A+V Sp. z o.o.

Inwestycje w AV w edukacji z punktu widzenia dostawcy

Dofinansowania, granty, programy celowe – to nieodzowny element funkcjonowania każdej z placówek edukacyjnych. Jak wydatkować środki jeszcze efektywniej – skrócony poradnik z punktu widzenia wykonawcy. Więcej najczęściej nie znaczy lepiej.

Standaryzacja AV w edukacji – to się wszystkim opłaca

W wielu placówkach edukacyjnych, każda inwestycja czy to w nową czy w modernizowaną infrastrukturę audiowizualną to za każdym razem praca od podstaw. Podczas krótkiej prelekcji przedstawimy wizję, która jest czymś normalnym w zachodniej edukacji. Standaryzacja funkcjonalności i rozwiązań – praca wykonana raz a służąca latami.

Krzysztof Frydrychowicz

CIONET

Czego uczelnie mogą nauczyć się od liderów cyfryzacji?

Cyfryzacja niesie ogromne wyzwania organizacyjne. Potęgują je nieustające zmiany wywoływane przez coraz to nowe technologie i zagrożenia. Sektor komercyjny wypracował skuteczne metody zarządcze pomagające poruszać się w tej złożonej rzeczywistości. Czy warto, aby uczelnie korzystały z wiedzy i doświadczeń cyfryzacyjnych zgromadzonych przez najbardziej innowacyjne polskie firmy? Jeśli tak, to czego, od kogo i jak należy się uczyć. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione sprawdzone mechanizmy współpracy między działami IT z różnych branż i sektorów.

Damian Szostek

Arcus

Michał Gembal

Arcus

Automatyzacja obsługi procesów na Uczelni Wyższej w Systemie ERP Microsoft Dynamics

Złożona struktura organizacyjna, rozproszenie projektów, różne formy zatrudnienia, rozproszone źródła danych, rozbudowane procesy obiegu dokumentów i wiele innych – z takimi wyzwaniami w zakresie zarządzania mierzą się na co dzień szkoły wyższe. Na podstawie zrealizowanych wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych dla sektora edukacyjnego przedstawimy, jak usprawnić kluczowe procesy w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania w szkołach wyższych.

Otwartość i elastyczność Microsoft Dynamics 365

Platforma one4all oparta na Microsoft Dynamics 365 posiada pełną integrację z aplikacjami Microsoft np. MS Office 365 czy Power Bi – optymalizując realizację procesów biznesowych. One4all oferuje bezproblemowy i łatwy dostęp bezpośrednio z Chmury, wystarczy tylko przeglądarka i połączenie z Internetem. System jest w pełni elastyczny i otwarty na potrzeby uczelni. Posiada integrację m. in. z systemami dziekanatowymi, Polonem, Urzędami i Instytucjami. W dbałości o najwyższą jakość Microsoft stworzył system certyfikacji, zarówno dla zasobów deweloperskich jak i konsultanckich, oferując ustandaryzowane ścieżki rozwoju kompetencji.

Tomasz Tarczyński

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zawody EuroSkills 2023 szansą na podniesienie kwalifikacji pracowników

Zawody EuroSkills 2023 to wydarzenie łączące sektor edukacji i biznesu. Ideą tego międzynarodowego konkursu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników zawodów branżowych i technicznych. Dzięki silnej współpracy uczestników z trenerami, przy równoczesnym wsparciu pracodawców z kluczowych firm zaangażowanych w tworzenie EuroSkills 2023, wprowadzamy najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym, dopasowane do europejskich standardów.

Dr inż. Tomasz Siemek

Prezez Zarządu - CloudTeam

Składniki Cyfrowej transformacji w kontekście studenta, uczelni oraz kadry naukowo-dydaktycznej

Cyfrowa transformacja jawi się jako ładnie brzmiące hasło usprawiedliwiające zmiany organizacyjne, argumentujące wydatki oraz nadające powagi każdej przemowie. Podejmę próbę rozłożenia pojęcia: cyfrowa transformacja na elementy mniejsze, zrozumiałe dla każdego, elementy bez tajemnicy słowotwórczej. W dalszej kolejności podejmę się próby postawienia tezy, że prędkość zmian cyfrowych jest znacząco inna dla studenta, pracownika naukowo-dydaktycznego oraz dla samej uczelni. Nie będzie to jednak krytyka takiego stanu rzeczy a wręcz przeciwnie. Postaram się z punktu widzenia przedsiębiorcy i wykładowcy powiedzieć o przyczynach i usprawiedliwić to, że nie zawsze tak dobrze się nam ta transformacja cyfrowa udaje.

Agenda

8 listopada 2022

08.30 – 09.30
Rejestracja uczestników

09.30 – 09.40
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości
dr inż. Tomasz Siemek – CloudTeam

09.40 – 10.00
Nowe projekty IT realizowane przez MEiN dedykowane dla sektora szkolnictwa wyższego
Justyna Orłowska

10.00 – 10.20
Blaski i cienie cyfrowej transformacji
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

10.20 – 10.40
Kluczowy czy afektywny? Dziekanat jako interesariusz w procesie cyfryzacji obsługi toku studiów
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH – Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Lidia Tomaszewska – SGH

10.40 – 11.00
Anticipating key IT trends for Education across Europe
Marine Rabeyrin – Lenovo

11.00 – 11.20 – Przerwa kawowa

11.20 – 11.40
Podpis elektroniczny oraz podpis kwalifikowany – dostępne rozwiązania i na co zwrócić uwagę podczas wdrożenia
Dariusz Wronikowski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

11.40 – 12.00
Cyfrowa AWSB – dobre praktyki i wyzwania na przykładzie Akademii WSB
dr Sabina Ratajczak – Akademia WSB

12.00 – 12.15
Automatyzacja obsługi procesów na Uczelni Wyższej w Systemie ERP Microsoft Dynamics
Michał Gembal oraz Damian Szostek – Arcus

12.15 – 12.35
Nie, nie jesteś z* – rzecz o mirażu cyberbezpieczeństwa
Dr inż. Adrian Kapczyński – Politechnika Śląska

12.35 – 12.50
Inwestycje w AV w edukacji z punktu widzenia dostawcy
Kamil Wołczyński – A+V Sp. z o.o.

12.50 – 13.10
Jak zmierzyć jakość nauczania na uczelni wyższej
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski – Politechnika Warszawska

13.10 – 13.30 – Przerwa kawowa

13.30 – 13.50
Składniki Cyfrowej transformacji w kontekście studenta, uczelni oraz kadry naukowo-dydaktycznej
dr inż. Tomasz Siemek – CloudTeam

13.50 – 14.10
Zawody EuroSkills 2023 szansą na podniesienie kwalifikacji pracowników
Tomasz Tarczyński

14.15 – 15.15 – Obiad

Panel IT

15.15 – 15.45
Hakatony chmurowe dla studentów
Michał Karski – CloudTeam

15.45 – 16.00
Otwartość i elastyczność Microsoft Dynamics 365
Damian Szostek – Arcus

16.00 – 16.15
Standaryzacja AV w edukacji – to się wszystkim opłaca
Kamil Wołczyński – A+V

16.15 – 16.35
Czego uczelnie mogą nauczyć się od liderów cyfryzacji?
Krzysztof Frydrychowicz – CIONET

———-

16.35 – 17.00
Konkursy/Losowanie nagród

17.00 – 19.00
Niespodzianka 🐝

19.00 – 20.00 – Czas wolny

20.00 – Bankiet

9 listopada 2022

09.00 – 12.00
Dyskusje zarejestrowanych uczestników z wybranymi prelegentami.

Partner Główny
Partnerzy

REJESTRCJA

Rejestracja na konferencje została zakończona.
W przypadku pytań związanych z konferencją i zgłoszeniem prosimy o kontakt:
Małgorzata Dziubańska