KONFERENCJA
e-Uczelnia e-Studenci e-Wykładowcy

Szanowni Państwo,

Po ponad półtorarocznej przerwie wracamy bogatsi o doświadczenia Państwa i swoje. Czas zmian w edukacji, pandemii oraz ogólnej sytuacji na rynku akademickim skłonił nas do przygotowania odświeżonej agendy tegorocznej konferencji, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.03.2022 w hotelu Herbarium.

To merytoryczne spotkanie kierowane jest do osób zarządzających szkołami wyższymi, pracowników biur projektów oraz kierowników działów IT. Ze względu na sytuację w jakiej się znaleźliśmy, staliśmy się odpowiedzialni za wdrożenia i prawidłowe funkcjonowanie e-uczelni jak również z radzeniem sobie z sytuacją, kiedy wszystkie składowe nauczania są wirtualne.

Poprzez wieloletnią współpracę z uczelniami, wsłuchiwanie się w potrzeby i problemy w ich działaniu na rynku edukacji, postanowiliśmy zorganizować konferencję wspólnie z Państwem i dla Państwa.

Zaproponowana tematyka konferencji to wynik naszych dyskusji z zaprzyjaźnionymi uczelniami. Będziemy zaszczyceni mogąc Państwa gościć na wydarzeniu, którego jesteśmy organizatorem.

Tematyka:

  • zajęcia zdalne, zdalne plany studiów, zdalni studenci, zdalna kadra tematyczna
  • rozwiązania zwiększające skuteczność kształcenia
  • rekrutacja studentów zagranicznych
  • egzaminy i obrony prac online
  • nowe trendy i mechanizmy internacjonalizacji kształcenia
  • składowe uczelni online
  • rekrutacja na studia zaczyna się od liceum
  • wnioski unijne – zmiany, rozliczenia, nowe możliwości
  • rekrutacja i współpraca z zagranicą

Organizatorem spotkania jest firma CloudTeam Sp. z o.o. współpracująca i oferująca rozwiązania dla szkolnictwa wyższego. Do współpracy przy tym wydarzeniu zaprosiliśmy grono akademickich ekspertów z uczelni z całej polski, którzy postanowili wzbogacić konferencję wystąpieniami merytorycznymi.

Termin i miejsce spotkania:
24-25 marca 2022
HERBARIUM Hotel&SPA****
Chomiąża Szlachecka 2
88-410 Gąsawa
Zobacz na mapie
Koszt: 400zł
W ramach tej kwoty otrzymają Państwo materiały konferencyjne, nocleg, pełne wyżywienie oraz udział w wieczornym bankiecie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła się odbyć, zwrócimy Państwu koszty udziału. Przysługuje Państwu bezpłatna możliwość rezygnacji z konferencji, nie później niż na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 marca 2022.

24-25 marca 2022
Herbarium Hotel & Spa
Koszt: 400zł

Agenda

24 marca 2022

09.00 – 10.00
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.00 – 10.20
Rozpoczęcie konferencji (powitanie, przedstawienie kluczowych punktów agendy)
dr Tomasz Siemek

10.20 – 10.40
Co dalej? Wizja edukacji akademickiej po pandemii
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

10.40 – 11.00
RODO w Uczelni Wyższej – szansa czy zagrożenie?
dr n. med. Rafał Staszewski, mgr Renata Podlewska

11.00 – 11.20
IT w Edukacji: Innowacje nigdy nie stoją w miejscu
Adam Dyszkiewicz

11.20 – 11.50
Przerwa kawowa

11.50 – 12.10
Rola IDEAS NCBR w kształceniu przyszłych innowatorów
dr Tomasz Michalak

12.10 – 12.30
Czego nas nauczyły 2 lata pandemii?
Prezydent Andrzej Żyławski

12.30 – 12.50
Laptop wystarczy!? Dobór rozwiązań audiowizualnych na potrzeby edukacji zdalnej i hybrydowej. Dobre praktyki na podstawie sprawdzonych wzorców zachodnich
Kamil Wołczyński

12.50 – 13.10
E-uczelnia, E-wykładowca, E-student
dr Tomasz Siemek

13.10 – 13.30
Przerwa kawowa

13.30 – 13.50
Rekrutacja Studentów Zagranicznych
Weronika Jakubowska

13.50 – 14.10
Kompleksowe i innowacyjne wsparcie w zakresie informatyzacji oraz efektywnego zarządzania nowoczesną uczelnią
Małgorzata Leśnik-Król

14.10 – 14.30
Projekty unijne w czasie Pandemii oraz co nowego nas czeka…
Edyta Niemyjska

14.30 – 15.30
Obiad

15.30 – 15.50
Współpraca z sektorem IT dla zwiększenia szans studentów na rynku pracy
Izabela Milewska

15.50 – 16.10
Bezpieczna Uczelnia – jak nie paść ofiarą cyberprzestępców
Damian Wróblewski

16.10 – 16.30
10 najczęstszych błędów popełnianych przez wykonawców w zamówieniach publicznych
Arkadiusz Zieliński

16.30 – 17.00
Budowanie społeczności akademickiej w ramach Digital Excellence
Bartosz Górczyński

17.00 – 19.00
Czas wolny, rozmowy w kuluarach, możliwość skorzystania ze strefy SPA

19.00
Uroczysta kolacja, magiczny wieczór

25 marca 2022

07.30 – 10.00
Śniadanie

10.00 – 11.30
Panel dyskusyjny oraz indywidualne rozmowy uczestników

11.30
Zakończenie konferencji

11.30 – 21.00
Możliwość korzystania ze strefy SPA

Prelegenci

Wojciech Zaskórski - General Manager, Lenovo

Wojciech Zaskórski odpowiada za całokształt działań firmy Lenovo, w tym zarządzanie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki oraz portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych na polskim rynku. Z rynkiem IT związany jest od ponad 20 lat. Wcześniej pełnił funkcję Enterprise Business Division Director w Samsung Electronics Polska, w ramach której przez ostatnie 5 lat zarządzał biznesem produktów IT marki Samsung w Europie Środkowo-Centralnej. W strukturze firmy zajmował też stanowisko kierownicze Head of Solutions and Product Marketing. Wcześniej pracował w polskiej grupie kapitałowej spółek z branży informatycznej Sygnity S.A, gdzie odpowiadał za nadzór nad wdrożeniem technologii i rozwiązań wykorzystanych m.in. w sektorze publicznym oraz bankowym. Wojciech Zaskórski jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie informacyjnym. Ukończył także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz szereg studiów podyplomowych m.in. na University of Oxford, Fuqua School Of Business w Duke University, University of Stockholm oraz London School of Business. Prywatnie jest fanem aktywnego spędzania wolnego czasu – uprawia CrossFit oraz pasjonuje się sportami wodnymi jak żeglarstwo czy wakeboarding.

dr Tomasza Michalak

Tomasz P. Michalak jest liderem grupy roboczej w IDEAS NCBR – centrum badawczo rozwojowym działającym w obszarze AI i ekonomii cyfrowej – oraz wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował na Wydziale Informatyki w University of Oxford, Wydziale Inżynierii i Informatyki University of Southampton, Wydziale Informatyki University of Liverpool oraz Wydziale Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie w Antwerpii. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat uzyskał na Wydziale Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie w Antwerpii. Prowadzi dwa krajowe i jeden międzynarodowy projekt badawczy. Rezultaty jego badań były publikowane w prestiżowych magazynach np. Nature Human Behaviour, Journal of Artificial Intelligence, and Games and Economic Behaviour oraz prezentowane podczas takich wydarzeń jak: AAAI, IJCAI, IEEE ICDM, ACM EC.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień jak: Artificial Intelligence, Social Networks, Computational Social Science, Multi-Agent Systems, Game Theory, Fintech, E-Commerce.

mgr Renata Podlewska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu  bezpieczeństwem informacji oraz usługami IT. Specjalizuje się  w zarządzaniu projektami oraz ochronie danych osobowych. Pracuje jako audytor wewnętrzny  oraz zewnętrzny  w zakresie międzynarodowego standardu zarządzania usługami ISO 20000, zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, posiada również akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W trakcie swojej kariery realizowała również projekty w zakresie ciągłości działania ISO 22301, zarządzania ryzykiem IT dla korporacji oraz instytucji publicznych. Jest certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych realizującym obecnie swoje zadania w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczony manager IT, właścicielka firmy XL IT Projekty, Konsultacje, Szkolenia.  Wykładowca akademicki w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® oraz ochrony danych osobowych.

Dr n. med. Rafał Staszewski

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Generalny i członek zarządu Uniwersytetu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: Public Relations w Praktyce (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zarządzanie Finansami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz obecnie — Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych oraz zespołu ekspertów ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Trener w licznych szkoleniach dotyczących obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentami oraz badań klinicznych. Naukowo zainteresowany zdrowiem publicznym, promocją zdrowia oraz komunikacją i PR w ochronie zdrowia. Współpracował m.in. ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, z Urzędem Marszałkowskim, z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, z DGA S.A., z Wydawnictwem Medycznym Termedia. Ponadto współautor i kierownik projektu Wielkopolska Onkologia, programu profilaktyki zdrowotnej i programu inwestycyjnego realizowanego ze środków norweskich (projekt wyróżniony na European Public Health Conference). Redaktor 3 książek poświęconych problematyce organizacji ochrony zdrowia i autor prac w czasopismach i podręcznikach akademickich. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. Ostatnio współredaktor książki Uwarunkowania kulturowe opieki nad pacjentem. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego, Medycznego oraz Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu m.in. z problematyki komunikacji z pacjentem, PR i marketingu., a także pacjenta odmiennego kulturowo.

Damian Wróblewski

Przedsiębiorca & Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Klientami oraz Partnerami w Obszarze Chmury Publicznej i Cyberbezpieczeństwa. Pracował w Polskim oddziale Microsoft, a następnie w międzynarodowym oddziale Microsoft w Irlandii (HQ- EMEA). W ostatnich 2 latach przeszkolił ponad 35000 osób w Polsce i za granicą z narzędzi do bezpiecznej pracy i edukacji zdalnej. Zarządza jednym z największych projektów strategicznych z obszaru technologii Microsoft 365 w Polsce oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa realizując Solution Assessmenty oraz kontrolowane ataki na pracowników firm i organizacje. W latach 2020-2022 występuje jako Ekpert w telewizji, radiu i prasie dzieląc się wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa. Były wykładowca, interesuję się nowymi technologiami oraz kulturą arabską. W swojej karierze zawodowej miał już możliwość pozyskać łącznie ponad 100 milionów złotych ale ceni sobie wolność i bycie po stronie blue team.

Izabela Milewska

Pracuje jako Global Digital Skills Leader w dziale szkoleń i certyfikacji Amazon Web Services (AWS). Prowadzi współpracę AWS z interesariuszami rządowymi w obszarze strategii umiejętności cyfrowych, przekwalifikowywania, podnoszenia kwalifikacji i modernizacji edukacji. Izabela pełni funkcję Przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Umiejętności Cyfrowych w związku branżowym DIGITALEUROPE od 2018 roku.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje role w zarządzaniu programami edukacyjnymi, marketingu w sektorze publicznym oraz doradztwie w zakresie funduszy unijnych. Przed dołączeniem do Amazon pracowała w Microsoft, w polskich resortach (2004-2008): Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Kamil Wołczyński - Kierownik Techniczno-Handlowy, A+V Sp. z o.o.

W firmie odpowiedzialny za sektor public. Pierwsza linia wsparcia Inwestorów z branży uczelnianej, medycznej, muzealnej. Od kilkunastu lat sprawnie działa zarówno w zakresie samego prawa PzP jak i komunikacji na linii projektant – Inwestor – wykonawca. Na Zamówieniach publicznych zjadł zęby, a przy okazji nieco posiwiał. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Elektrotechnika. Prywatnie mąż żony i ojciec dwóch młodych piłkarzy oraz miłośnik dobrej muzyki.

dr inż. Tomasz Siemek

Tomasz Siemek ukończył studia na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2000 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2003 roku rozpoczął a w 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia drugiego stopnia uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu systemów informatycznych i zarządzania systemami IT na Politechnice Warszawskiej, na wydziale Elektrycznym. Do 2010 roku specjalizował się w metodykach zarządzania projektami co potwierdził dwiema publikacjami związanymi z tą dziedziną. W 2011 roku za sprawą doświadczeń nabytych w 2010 roku na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie ukończył z dyplomem Oxford Executive Strategy and Innovation Programme, zaczął zajmować się tematyką systemów zdalnego dostępu do środowisk laboratoryjnych. Uczestniczył czterokrotnie w konferencji Uniwersytet Wirtualny oraz kilkunastu konferencjach związanych z tematyką zdalnego nauczania oraz transformacji cyfrowej. W roku 2012 był pomysłodawcą wirtualnych laboratoriów wspomagających proces nauczania inżynierskiego. Od 2016 roku prowadził badania i rozwijał narzędzie do zarządzania całym procesem przygotowania środowisk wirtualnych w dziedzinach inżynierskich w ciągle zmieniającym się środowisku. To również czas kiedy zajął się tematyką projektowania uniwersalnego szczególnie w odniesieniu do narzędzi IT. Od 2007 roku Tomasz Siemek związany jest również ze środowiskiem akademickim prowadząc szereg wykładów o tematyce chmury obliczeniowej oraz metodyk zarządzania projektami. Jako jedno z największych osiągnięć jest umieszczenie rozwiązania wypracowanego przez firmę Cloudteam, którą założył w 2003 roku, na liście zalecanych narzędzi online przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2021 uzyskał tytuł doktora nauk informatycznych pisząc pracę na temat narzędzi wspomagających nauczanie inżynierskie. Obecnie jego zainteresowania naukowe związane są z narzędziami do edukacji zdalnej, niwelowaniu barier w dostępie do edukacji i szeroko pojętej równości szans.

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy został autoryzowanym trenerem Microsoft, Lotus, Citrix. Z chwilą powołania do życia firmy o obecnej nazwie Cloudteam, nadal kontynuował zdobywanie wiedzy zarówno technologicznej jak i w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. Obecnie jego działalność skupia się wokół popularyzacji i wdrażania nowych technologii, w tym chmury obliczeniowej. Czynnie zajmuje się planowaniem i projektowaniem transformacji cyfrowej na uczelniach wyższych oraz transferem wiedzy w wielu przedsiębiorstwach w kraju. Wiedza z zakresu komunikacji poparta jest certyfikacją związaną z NVC (Nonviolent Comunication), Mediacjami, Devops. Autor bloga Siemek.pl oraz aktywny zawodnik szósto ligowej drużyny Amigos Warszawa.

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski - profesor PW

Włodzimierz Dąbrowski jest prodziekanem ds studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem senackiej Komisji ds. Kształcenia PW oraz kierownikiem studiów podyplomowych Inżynieria procesów Biznesowych, Zastosowania technologii chmurowych w rozwiązaniach opartych o dane i sztuczną inteligencję oraz Biga data. Analiza danych. Jego działalność koncentruje się wokół metod dydaktycznych i współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Naukowo pracuje w obszarze inżynierii wymagań, metod wytwarzania i projektowania systemów informatycznych. Od 20 lat jest związany z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość PW, jest autorem i kierownikiem kilku kursów dla studnetów I i II stopnia studiów prowadzonych zdalnie.

Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Elektrycznym PW, wdrożył na WE internetowy system obsługi studentów ISOD, elektroniczny obieg podań studenckich oraz nowe kierunki studiów Elektromobilność (2019) i specjalności: Inżynieria danych (2020) i Cyberbezpieczeństwo (2021). Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Podejmuje działania na rzecz współpracy środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego. Opublikował ponad 40 publikacji naukowych związanych z tematyką inżynierii oprogramowania, wypromował ponad 150 prac dyplomowych.

Edyta Niemyjska

Pani Edyta jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) oraz absolwentką kierunku Lifestyle Coaching w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Obecnie, w trakcie realizacji procesu akredytacyjnego International Coach Federation Polska. W 2021 roku uzyskała dyplom MBA na Uczelni Collegium Humanum, jak również ukończyła studia podyplomowe związane z Zarządzaniem w IT (Doctor of Business Administration – DBA) oraz uzyskała tytuł Koordynatora ds. dostępności na tej samej Uczelni.

Pani Edyta jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na UKSW oraz słuchaczką studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej prowadzonych przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jej zainteresowania skupiają się wokół kwestii związanych z etyką w pracy szeroko pojętych organów kontroli.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w całości związane z opracowywaniem, realizacją oraz kontrolą projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych, w ramach różnych programów operacyjnych. Realizowała kilkadziesiąt projektów o wartości łącznej ponad 500 mln zł, w tym min. szkoleniowe, edukacyjne, IT, badawcze oraz infrastrukturalne, dedykowane przede wszystkim sektorowi szkolnictwa wyższego.  Współautor publikacji pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”. W latach 2007-2016 pracownik (Główny Specjalista) Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a następnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Koordynator projektów innowacyjnych i ponadnarodowych z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Posiada doświadczenie w pracy z placówkami oświatowymi, gminami, instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, przedsiębiorcami i klientami indywidualnymi.

Dodatkowo, od wielu lat Ekspert/Asesor ds. kompleksowej oceny/opinii wniosków o dofinansowanie min. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Województwa Lubelskiego oraz Województwa Mazowieckiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie oceny wniosków, m. in. w tematach: „Zatrudnienie i rynek pracy”, „Pomoc publiczna”, „Zasady realizacji projektów partnerskich”, „Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami”, „Kwalifikowalność wydatków”.

Jej zainteresowania od zawsze koncentrowały się wokół funduszy unijnych, co pociągnęło za sobą realizację zadań również w obszarze szeroko pojętego doradztwa oraz szkoleń. Jako trener i mentor realizowała i realizuje szkolenia w tematyce zakresie zarządzania projektami, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, obsługi generatorów, zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, pomocy publicznej, kompetencji interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi i rozliczania projektów (między innymi finansowanych z programu Pomoc Techniczna pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii). Jej głównym zainteresowaniem w tematyce związanej z projektami są kwestie budżetowania, począwszy od opracowanie założeń budżetowych projektu po późniejsze wykonanie i kontrolę, a także analiza finansowa projektu (wartości wskaźnikowe, efektywność finansowa przedsięwzięcia, weryfikacja trwałości finansowej).

Arkadiusz Zieliński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie w trakcie seminarium doktorskiego z prawa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w tym od ponad 15 lat jest związany z funduszami unijnymi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsługi kontraktowej podmiotów prywatnych i w prawie konkurencji.

Od 15 lat kieruje zespołami ds. zamówień publicznych. Od 2010 r. na stanowisku Dyrektora Biura Zamówień Publicznych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Członek zespołu projektowego PARP dedykowanego organizacji wydarzeń międzynarodowych, m.in. polskiego pawilonu podczas Wystawy Światowej EXPO (Mediolan 2015 r., Astana 2017 r.). Doradca w postępowaniu na wybór pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju. Zaangażowany również w promocję polskiego sektora ICT na Targach ICT organizowanych od 2013 r.

Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

Weronika Jakubowska

Absolwentka studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej, studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) oraz kierunków ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w całosci związane ze szkolnictwem wyższym. Pełni funkcję Kierownika Biura ds. technologii IT. W ramach obowiązków zawodowych prowadziła projekty z obszaru IT zarówno ze środków krajowych jak i międzynarodowych. Obecnie koordynator projektu finansowanego z KE European Software Skills Alliance.
Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji.

Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego ISO 9001, ISO 27001 oraz certyfikaty Agile PM, PRINCE2,PMI, ITIL.

Jej głównym zainteresowaniem jest internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Prywatnie pasjonatka jeździectwa.

Andrzej Żyławski

Przez większość życia zawodowego kieruje instytucjami edulacyjnymi przygotowującymi specjalistów z zakresu informatyki. 1991-2000 dyrektor Mila College, 2000-2012 rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. W latach 2007 – 2014 przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej. W 2009 r. otrzymał nagrodę New@Poland za projekt Polish Open Internet Informatics Academia od Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych ICT Lewiatan. W 2013 r. otrzymał nagrodę Informatics Europe za Najlepsze Praktyki Edukacyjne w uznaniu za wybitne inicjatywy edukacyjne. W 2015 otrzymał nagrodę EUNIS Dørup Award przyznawaną za wybitne i innowacyjne zastosowania technologii informacyjnych (IT) w środowisku edukacyjnym. Od 2012 Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Od 2021 pełnomocnik Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich ds. kontaktów międzynarodowych. Zainteresowania badawcze obejmują zastosowania ICT w edukacji przed- i uniwersyteckiej, zarządzanie szkolnictwem wyższym oraz relacje szkolnictwo wyższe – biznes.

Małgorzata Leśnik-Król

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Od początku kariery zawodowej skupiona na budowaniu relacji z Klientami i Partnerami biznesowymi. Skoncentrowana także na realizowaniu strategii marketingu wewnętrznego w organizacji. Od 15 lat związana z branżą IT i systemami klasy ERP, aktualnie na stanowisku Business Development Managera w Arcus Systemy Informatyczne. Dobrze czuje się zarówno na rynku uczelnianym, jak i komercyjnym. W ostatnich 5 latach zdobywała doświadczenie w zakresie PZP. Stawia na uczciwość w biznesie i partnerskie relacje.

Poza pracą uwielbia bieganie i górskie wędrówki.

Bartosz Górczyński

Założyciel i zarządzający w społeczności CIONET (polscy dyrektorzy IT i technologii dużych przedsiębiorstw) i Digital Excellence (firmy dynamicznie przechodzące transformację cyfrową).
Od lat aktywnie działający na rzecz wymiany wiedzy i gromadzenia dobrych praktyk w branży IT i digital. Autor modelu transformacji cyfrowej – Digital Excellence Model. Wykładowca wyższych uczelni, mentor.

Partner Główny
Partnerzy

REJESTRCJA

Rejestracja na konferencje została zakończona.
W przypadku pytań związanych z konferencją i zgłoszeniem prosimy o kontakt:
Małgorzata Dziubańska