Mikropoświadczenia

Czym jest Mikropoświadczenie?

Mikropoświadczenia to certyfikaty cyfrowe potwierdzające zdobycie określonych umiejętności lub wiedzy w bardzo specyficznych obszarach.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy i oczekiwania współczesnych studentów, oferujemy kompleksowe usługi wdrożenia systemu mikropoświadczeń na uczelniach. Nasze podejście obejmuje pełen zakres działań od audytu, poprzez tworzenie wiarygodnych mikropoświadczeń, aż po wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Chcesz zobaczyć jak działa nasza platforma mikropoświadczeń?

Wsparcie procesu wdrożenia mikropoświadczeń na Uczelniach

Audyt Edukacyjny

Na początku współpracy przeprowadzimy szczegółowy audyt przedmiotów i obszarów edukacyjnych. Celem jest identyfikacja tych, które są najbardziej pożądane przez studentów oraz wartościowe z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Audyt pomoże zdefiniować kluczowe umiejętności i wiedzę, które powinny zostać objęte mikropoświadczeniami.

Utworzenie Wiarygodnych Mikropoświadczeń

Kluczowym aspektem naszej oferty jest zapewnienie, że mikropoświadczenia są szeroko akceptowane i szanowane w całym ekosystemie edukacyjno-biznesowym. To etap gdzie zaangażowane będę osoby zarówno po stronie uczelni naszym i ewentualne eksperci branżowi oraz akademiccy, aby stworzyć standardy, które zwiększą wiarygodność i akceptację mikropoświadczeń.

Opracowanie Zawartości Mikropoświadczeń

Na podstawie audytu oraz w konsultacji z pracownikami uczelni, partnerami edukacyjnymi i biznesowymi, opracujemy spersonalizowane treści do mikropoświadczeń. Zawartość będzie bazować na aktualnych danych uczelni lub informacjach dostarczonych przez partnerów branżowych, co zapewni jej wysoką jakość i trafność.

Platforma Egzaminacyjna

Jako część naszej usługi zaproponujemy wdrożenie platformy egzaminacyjnej CloudExam, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem zdobywania mikropoświadczeń. Platforma ta oferuje bezpieczne i sprawdzone narzędzia do przeprowadzania egzaminów online, gwarantując ich wysoką jakość i transparentność.

System Generowania i Przechowywania Mikropoświadczeń

Zaprojektujemy i zaimplementujemy system, który nie tylko wygeneruje mikropoświadczenia, ale również zapewni ich bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp. System będzie wykorzystywać najnowsze technologie, takie jak blockchain dla zapewnienia integralności danych i cyfrowe portfele dla łatwej ich prezentacji.

Audyt i Zapewnienie Jakości

Nasza oferta obejmuje również regularne audyty i ocenę jakości całego systemu mikropoświadczeń. To pozwoli na bieżące dostosowywanie i ulepszanie systemu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczelni oraz rynku pracy.

Wdrożenie mikropoświadczeń to inwestycja w przyszłość edukacji i rozwoju zawodowego studentów. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie procesu, od analizy potrzeb po pełne technologiczne wdrożenie, które przekłada się na rzeczywiste korzyści dla uczelni, studentów oraz ich przyszłych pracodawców.