Infokioski

Infokioski

Podstawową funkcją infokiosków jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością, w tym studentom, doktorantom i pracownikom, wygodnego dostępu do prezentowanych treści. Zaoferowane oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.1. Oprogramowanie służy prezentacji treści przeznaczonych dla całego środowiska akademickiego. Aplikacja na komputerach do prezentacji treści zawiera między innymi informacje dotyczące form wsparcia osób z niepełnosprawnością. Wszystkie infokioski posiadają zamocowaną na dolnej krawędzi ramy monitora wandaloodporną klawiaturę z trackballem oraz znakami alfabetu Braille’a, a także zapewniają możliwość regulacji wysokości/nachylenia ekranu, co jest bardzo przydatne dla osób z niepełnosprawnością.

Chcesz poznać ofertę?